Thỉnh thoảng, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi “Windows detected that the EFI system partition was formatted as NTFS. Format the EFI system partition as FAT32, and restart the installation”.

Windows detected that the EFI system partition was formatted as NTFS. Format the EFI system partition as FAT32, and restart the installation

Phân vùng EFI System là gì?

Phân vùng EFI System (ESP) là một phân vùng trên thiết bị lưu trữ dữ liệu và được sử dụng bởi các máy tính tuân thủ Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Dung lượng phân vùng EFI System xấp xỉ 100~500 MB và chứa bộ tải khởi động, tệp trình điều khiển thiết bị, chương trình tiện ích hệ thống và tệp dữ liệu, chẳng hạn như nhật ký lỗi. UEFI firmware tải các tệp được lưu trữ trên ESP để khởi động Windows khi khởi động.

Phân vùng EFI System phải được định dạng thành FAT32 trong khi Windows phải được cài đặt vào phân vùng được định dạng là NTFS. Thông thường, bạn sẽ tạo phân vùng EFI System sau khi cài đặt Windows trên đĩa GPT. Phân vùng hệ thống EFI không có ký tự ổ đĩa theo mặc định để ngăn việc vô tình xóa hoặc sửa đổi.

Làm cách nào để sửa lỗi Windows detected that the EFI system partition was formatted as NTFS?

Thật dễ dàng để giải quyết lỗi này. Xóa tất cả các phân vùng trên ổ cứng cho đến khi chỉ còn 1 phân vùng dung lượng chưa phân bổ (Unallocated Partition) rồi bấm Next, Windows sẽ tự tạo phân vùng. Bạn không phải thay đổi phân vùng hệ thống EFI thành FAT32 theo cách thủ công. Dưới đây là các bước:

Lưu ý: Nếu bạn có các cấu hình quan trọng trên ổ cứng, vui lòng sao lưu trước rồi thực hiện các bước sau.

  1. Khởi động lại máy tính của bạn. Nhấn F2, F9, F10, Del hoặc Esc để vào BIOS/UEFI của bạn để thiết lập khởi động máy tính từ USB cài Windows. Lưu các thay đổi cài đặt của BIOS/UEFI.
  2. Gắn USB cài Windows và khởi động lại máy tính. Bây giờ máy tính của bạn sẽ khởi động vào chương trình Windows Setup.
  3. Chọn ngôn ngữ, định dạng thời gian và tiền tệ cũng như phương thức nhập và nhấp vào Next (nếu bạn sử dụng USB cài win tự động hoặc bộ cài được tạo từ phần mềm TekDT USB Creator thì từ Bước 3 đến Bước 5 đã được bỏ qua tự động).
  4. Nhấn nút Install Now. Nhập key Windows nếu được nhắc, đọc và chấp nhận giấy phép phần mềm.
  5. Chọn Custom: Install Windows only (advanced) tại cửa sổ Which type of installation do you want.
  6. Tại cửa sổ tiếp theo, bạn sẽ được nhắc: Where do you want to install Windows? Và một số phân vùng (nếu đĩa của bạn đã có hệ điều hành trước đó) sẽ hiển thị. Nhấp vào từng phân vùng và chọn Delete, rồi xóa từng cái một cho đến khi chỉ còn 1 phân vùng chưa phân bổ (Unallocated Partition).
Where do you want to install Windows?

Sau đó, quá trình cài đặt Windows sẽ diễn ra suôn sẻ và lỗi “Windows detected that the EFI system partition was formatted as NTFS” đã được giải quyết.


0 Comments

Trả lời

Avatar placeholder